33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ostateczność – gdy ciekawość ustępuje zawierzeniu

14/11/21 ks. Zbigniew Kosik
Od wieków zagadnienie końca wszystkiego zaprzątało ludzki umysł różnymi pomysłami i rozwiązaniami. Zarówno w przypadku szarlatanów, jasnowidzów i wieszczów przyszłości, jak i pojedynczych ludzi. Kiedy to nastąpi? Jaka będzie jego postać? Co go będzie poprzedzać? Jak się do niego przygotować? Mówili o tym także starotestamentalni prorocy, do których należy także prorok Daniel. Z zapisu fragmentu jego księgi wyłania się obraz zwiastujący nadejście ostateczności.