33 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

„Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem”

14/11/21 Danuta Stankiewicz
Zapytajmy zatem, czy mimo pokus stać nas na to, aby nieustannie poprzez nawrócenie zaczynać od nowa w drodze ku Bogu? Odpowiedzmy, czy otwieramy się na to, aby ostatecznie to Pan Bóg mógł działać w nas i z nami ochrzczonymi dla dobra dusz? Dopominamy się, aby nam przypominać, że jeśli zamykamy się na to działanie, to dajemy okazję do wtargnięcia w przestrzeń naszego życia innych mocy.