33 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu

14/11/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Treść liturgii słowa prowokuje dziś do podjęcia tematu błogosławionej niewiedzy. Choć brzmi to dość paradoksalnie, brak wiedzy może być prawdziwym błogosławieństwem. Dowodem na to jest niewiedza dotycząca dnia i godziny sądu ostatecznego.
W Ewangelii odnajdujemy zapowiedź dnia Syna Człowieczego oraz zjawisk, które go poprzedzą, jednak tu także nie ma określonej daty ani godziny! Więcej, sam Pan Jezus nie pozostawia złudzeń, mówiąc otwarcie, że o dniu owym lub
godzinie nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani nawet On sam, tylko Bóg Ojciec.
Homilista ma tu okazję ukazać możliwe skutki sytuacji, w której ludzie dowiedzieliby się o dniu i godzinie „końca świata”, co wbrew pozorom mogłoby się okazać dla ludzkości przekleństwem.
Pozostaje nam pogodzić się z faktem owej niewiedzy i zgodnie z wolą miłującego Boga w sądzie ostatecznym upatrywać nadziei nowego nieba i nowej ziemi (KKK 1038–1050).

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.