4 niedziela Adwentu
Homilia do młodzieży

Błogosławione oczekiwanie

19/12/21 s. Arletta Ziółkowska
Dzisiaj jest już ostatnia niedziela oczekiwania na przyjęcie Pana Boga w Betlejem naszych serc. Kolejny raz będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Bóg, aby być we wszystkim podobnym do nas, chciał się począć jak człowiek. I stało się tak. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Takimi słowami wyrażamy naszą wiarę w tę Bożą tajemnicę – tajemnicę wcielenia. Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam Maryję i Elżbietę. Uczymy się od nich radości przeżywania swojej wiary. Nie ma to być wiara zakryta, schowana. Wiara nie może ograniczać się od niedzielnej Mszy św. do odmówionego pacierza. No może jeszcze lekcja religii i na tym koniec. Wiarę, czyli łaskę spotkania z Bogiem, powinniśmy przeżywać z wdzięcznością i radością oraz naszymi dobrymi czynami.