4 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Jesteśmy wezwani, aby tak jak Maryja „czynić dobro innym”

19/12/21
Dwie poprzednie niedziele Adwentu zostały zaproponowane pasterzom i wiernym świeckim jako okazje do wzajemnej modlitwy za siebie oraz za osoby oddalające się od wspólnoty Kościoła. W ten sposób wszyscy modlący się na wzór Maryi i Elżbiety „nawiedzają się” w duchowy sposób i okazują sobie braterską miłość – spoiwo chrześcijan, po której rozpozna ich świat (…). Ta postawa otwartości rodzi – podobnie jak u niewiast z Ewangelii – radość, pokój i uwielbienie Boga, staje się siłą do dalszej drogi.
Im bardziej
stajemy się dla innych darem, im więcej czasu poświęcamy
na „nawiedzenie” ich życia w naszej modlitwie, na wymagające
czasem cierpliwości podtrzymywanie kontaktu, tym łatwiej będzie
powrócić do relacji, które mogły w ostatnim czasie ucierpieć (…).
Gość w dom, Bóg w dom – mówili nasi przodkowie, idealnie
wyczuwając teologiczny sens dzisiejszej Ewangelii. W istocie
Elżbietę, w osobie jej krewnej Maryi, odwiedził sam Bóg, to
On nawiedził lud swój (Łk 1,68; KKK 717). Gotowość wyjścia
w stronę bliźniego z modlitwą i czynem dobroci, podjęcie trudu
tej drogi to najskuteczniejsze lekarstwo na pokusę „życiowego
USG” (Uwicia Sobie Gniazdka).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.