4 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Uwierzyć bez zastrzeżeń

19/12/21 Danuta Szelejewska
Nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że Chrystus naprawdę narodził się w Betlejem. Wiemy również, że ziemskie życie Jezusa nie było bezcelowe. Wszystkie Jego słowa i czyny to z jednej strony doskonałe świadectwo miłości Syna względem Ojca, z drugiej natomiast korzyść dla każdego z nas. Autor Listu do Hebrajczyków zapewnia: „uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10, 10). Od nas samych zależy, jak wykorzystamy darowaną nam szansę osiągnięcia nieba.