4 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Życie na wzór Maryi – pokorną służbą Bogu i człowiekowi

19/12/21 Danuta Stankiewicz
W związku z tym zdałoby się w tym miejscu wyjaśnić nam słuchaczom, iż wtedy dopiero człowiek jest pewnie osadzony w swoim bytowaniu, gdy w każdym aspekcie swojego życia uwzględnia zarówno rzeczywistość życia wewnętrznego, jak i rzeczywistość czynu. Stąd cały żywot wyznawcy Chrystusa z jednej strony powinien być jak Adwent, polegający na kontemplacyjnym oczekiwaniu przyjścia Pana, a z drugiej strony winien być pełen dynamizmu, jak pierwsza procesja Bożego Ciała z okazji nawiedzenia św. Elżbiety przez, noszącą pod swoim sercem Syna Bożego, Maryję.