Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Sugestie programowe
21/11/21
W uroczystość Chrystusa Króla przeważnie czynimy refleksję o Nim. Liturgia słowa pełna jest określeń na Jego temat. To On jest Panem i Królem. To On jest Synem Człowieczym, który przybędzie na obłokach nieba. To Jemu powierzone zostaną panowanie, chwała i władza królewska. Jego panowanie będzie panowaniem wiecznym. Królestwo Jego nie ulegnie zagładzie!
Sugestie słuchacza
21/11/21 Anna Lipczyńska
Chciałabym usłyszeć komentarz do słów Pana Jezusa: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany…”. Czy w obecnej rzeczywistości nie powinniśmy być tymi sługami Chrystusa, którzy nie tyle „biją się”, ile mocno i zdecydowanie w obronie Chrystusa występują? Królestwo Chrystusa, owszem, nie jest z tego świata – ale my, żyjąc tu i teraz, mamy budować królestwo Boże już na tym świecie. Po co? Ano po to, by kiedyś znaleźć się tam, gdzie „panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. I tu widziałabym miejsce, aby kaznodzieja jasno i konkretnie wyartykułował obietnicę Jezusa o Kościele, którego moce piekielne nie przemogą.
Homilia do dorosłych
21/11/21 ks. Paschalis Kowalski
„Czy Ty jesteś Królem?”. W odpowiedzi usłyszał: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 34). Z czysto ludzkiego punktu widzenia nie mogło być bardziej nieodpowiedniej chwili na ogłoszenie królewskiej godności Chrystusa. Cóż to za król związany i oskarżony? Cóż to za król, któremu wygraża tłum Jego rodaków? Cóż to za król, którego ubiczują, ukoronują cierniową koroną, a do ręki zamiast berła królewskiego włożą trzcinę? Cóż to za król, którego wkrótce potem ukrzyżują? Kto za takim królem pójdzie?
Homilia do dorosłych
21/11/21 ks. Piotr Winkler
Dziś nasze myśli biegną ku zupełnie innemu Królowi, władcy, który nijak się ma do byłych czy też współczesnych ziemskich królów. Jezus Chrystus – Król. Sam siebie tak określa, bo naprawdę jest Panem całego wszechświata. Jednak, jak mówi, „królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). Jezus jest Królem ludzkich serc. Panuje przede wszystkim nad tym, co w nas duchowe, nadprzyrodzone. Jako Pan kształtuje ludzkie zachowania, podpowiada co dla nas najlepsze, dba o dobro swych poddanych.
Homilia do młodzieży
21/11/21 ks. Piotr Wojnar
Zastanawiałeś się, na co naprawdę będą patrzeć ostatni ludzie? I nie chodzi mi ani o fantazje, ani o domniemania – śmierci wszechświata ludzkość zwyczajnie może nie doczekać. Czy jest sposób, by dowiedzieć się jak będzie naprawdę? Prawdę zna tylko ten, kto ją zobaczył na własne oczy. Jan Apostoł, autor najciekawszej księgi Pisma Świętego, Apokalipsy.
Homilia do dzieci
21/11/21 ks. Andrzej Muńko
Na początku homilii możemy wspólnie z dziećmi zaśpiewać piosenkę „Jesteś Królem”. Po jej wspólnym zaśpiewaniu (można też do niej ułożyć pokazywanie) prosimy dzieci, aby powiedziały swoimi słowami: jak według piosenki pokazujemy, że Jezus jest Królem (podnosimy nasze ręce, podnosimy dłonie, stajemy w Jego obecności, wielbimy Go). W tej części homilii podkreślamy, że to wszystko co robimy świadczy o tym, że Jezus nie jest takim zwykłym królem, jest największy, najwspanialszy i rządzi całym wszechświatem. Pytamy dzieci: skąd wiemy, że Jezus faktycznie jest Królem? (usłyszeliśmy od księdza, rodziców, czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii).