Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Króluj nam, Chryste

21/11/21 ks. Paschalis Kowalski
„Czy Ty jesteś Królem?”. W odpowiedzi usłyszał: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 34). Z czysto ludzkiego punktu widzenia nie mogło być bardziej nieodpowiedniej chwili na ogłoszenie królewskiej godności Chrystusa. Cóż to za król związany i oskarżony? Cóż to za król, któremu wygraża tłum Jego rodaków? Cóż to za król, którego ubiczują, ukoronują cierniową koroną, a do ręki zamiast berła królewskiego włożą trzcinę? Cóż to za król, którego wkrótce potem ukrzyżują? Kto za takim królem pójdzie?