Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sugestie słuchacza

Uczynił nas królestwem

21/11/21 Anna Lipczyńska
Chciałabym usłyszeć komentarz do słów Pana Jezusa: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany…”. Czy w obecnej rzeczywistości nie powinniśmy być tymi sługami Chrystusa, którzy nie tyle „biją się”, ile mocno i zdecydowanie w obronie Chrystusa występują? Królestwo Chrystusa, owszem, nie jest z tego świata – ale my, żyjąc tu i teraz, mamy budować królestwo Boże już na tym świecie. Po co? Ano po to, by kiedyś znaleźć się tam, gdzie „panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. I tu widziałabym miejsce, aby kaznodzieja jasno i konkretnie wyartykułował obietnicę Jezusa o Kościele, którego moce piekielne nie przemogą.