Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Czcij ojca swego i matkę swoją

26/12/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Warto zadumać się na chwilę nad tym przykładem i porównać nasze rodziny z Rodziną Jezusa, Maryi i Józefa. Warto zrobić rodzinny rachunek sumienia. Może dzisiejsze niedzielno- -świąteczne popołudnie będzie do tego dobrą okazją? Niedziela Świętej Rodziny, Rodziny Bożej, jest doskonałą okazją do refleksji nad kondycją rodziny ludzkiej, nad zagrożeniami i niebezpieczeństwami, jakie jej zagrażają. Ale jest też okazją do zobaczenia jak wygląda nasza, konkretna rodzina, jakie w niej pojawiają się niebezpieczeństwa i jak im zaradzić. Może dzięki temu mniej będzie rozwodów, nieszczęść i problemów w rodzinach, jeśli wzorcem dla rodzinnego życia nie będzie popkultura, ale właśnie Święta Rodzina?