Niedziela Świętej Rodziny
Sugestie słuchacza

Pytania do refleksji nad świętością rodziny

26/12/21 Anna Lipczyńska
Tak wielu rodziców przez całe lata błaga Boga o potomstwo. Czy przychodzi nam do głowy złożenie Bogu obietnicy, żeby wyproszone dziecko Jemu poświęcić? Czy modląc się o potomstwo bierzemy pod uwagę wyłącznie dziecko piękne, zdrowe i utalentowane? Co znaczyłoby dzisiaj „poświęcić dziecko Bogu”? Czy dotyczyłoby to tylko zgody na jego kapłaństwo lub życie konsekrowane? Pytania do czytania II: Czy mamy świadomość, że nasza ufność pokładana w Bogu musi być poparta zachowywaniem Jego przykazań i czynieniem tego, co się Jemu podoba? A przecież św. Jan Apostoł mówi wyraźnie, że to jest warunek otrzymania od Boga tego, o co będziemy prosić.