Niedziela Świętej Rodziny
Sugestie programowe

Rodzina to Kościół domowy

26/12/21
Święto Świętej Rodziny jest dla nas okazją do wejścia w misterium ukrytego życia Jezusa. On przez wiele lat dzielił sytuację większości ludzi. Prowadził życie bez widocznej wielkości, przeżywał je we wspólnocie wierzącej rodziny. Jezus w tym czasie był poddany swoim rodzicom i czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (KKK 531).
Teksty liturgiczne chcą nam dziś przedstawić
Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania. Najważniejszą
jej cechą było to, że stała się miejscem stawania się uczniem.
Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić wolę swego Ojca,
co powinno realizować się w każdej rodzinie chrześcijańskiej.
Ewangelia ukazuje Jezusa, który okazuje posłuszeństwo swoim
ziemskim rodzicom, chociaż pragnie przede wszystkim przebywać
w domu Ojca. Homilia powinna przedstawić rodzinę jako
Kościół domowy, w którym staramy się realizować wzór miłości
otrzymany w Eucharystii (DH 121). Może to być też dobra okazja,
aby ukazać, że każda niedziela powinna być także dniem dla
rodziny, kiedy osoby, wśród których żyjemy, odzyskują właściwą
pozycję w naszym życiu. Wtedy bowiem mamy czas, by z nimi się
spotkać, porozmawiać i wspólnie pomodlić (Dies Domini, 52 i 67).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.