Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Pasterz wzorem? (homilia na Pasterkę)

25/12/21 ks. Piotr Winkler
Rozpoczynamy świętowanie wielkich dzieł Bożych. Narodzenie Pańskie to radosny moment dzieła Odkupienia człowieka przez Jezusa. To niepozorne, niezauważone przez ówczesny świat zdarzenie, ma niezwykłe i nieocenione znaczenie dla nas – ludzi. Bóg staje się człowiekiem. Ludzka natura zostaje wyniesiona na wyżyny. Człowiek zostaje przebóstwiony. Tej prawdy jesteśmy dziś świadkami, tę rzeczywistość możemy dziś kolejny raz przeżywać.