Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Przemienieni przez miłość otrzymujemy nowe oczy

25/12/21
Święta Bożego Narodzenia to okazja, by na nowo chcieć stanąć przed Bogiem jako Jego dziecko. Liturgia przypomina nam o Bożym dziecięctwie zwłaszcza w wezwaniach celebransa poprzedzających Modlitwę Pańską – „Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (w okresie wielkanocnym); „Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi” (w okresie zwykłym).
W rozpoczętym okresie Bożego Narodzenia
będzie to wariant: „Syn Boży stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi”. Zgodzić się i chcieć
się nieustannie stawać dzieckiem Boga to warunek wejścia
do Jego królestwa (Mt 18, 3n). Owoce takiej decyzji serca są
przejmujące: człowiek leczy się z samowystarczalności, uczy
się pokory i stawania się małym, poznaje piękno płynące
z uniżenia wobec innych i posłuszeństwa innym, dzielnie znosi
upokorzenia, które przynosi życie, świetnie rozumie brak
związku Bożego dziecięctwa z infantylnością, coraz częściej
też społeczne funkcje i zawodowe tytuły zaczyna poprzedzać
tytułem, który dzięki wierze uznał za najważniejszy – dziecko
Boże (KKK 526).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.