Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie słuchacza

Wypełnić tęsknotę

25/12/21
Czy ja także umiem dostrzec wielką światłość, którą przynosi narodzony Jezus? To takie poruszające, że nie pojawia się on pośród nas jako zjawa, istota, która nie mogłaby być dla nas bliska, ale jako człowiek, ktoś kto może stać się nam bliski. Dziś przypatrujemy się Jezusowi, który jest niemowlęciem i chociaż z początku trzymanie bardzo małego dziecka na rękach, przybliżanie się do niego wzbudza niepokój, to już po chwili nowo narodzony urzeka nas swoją niewinnością, kruchością i ufnością. Trochę trudno mi zrozumieć słowo z końca pierwszego czytania: zazdrosna miłość Pana tego dokona.