Polecamy

Wszystkich Świętych

Sugestie programowe
01/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W dzisiejszej uroczystości Kościół oddaje cześć tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym wskazuje drogę, która prowadzi do świętości.
Sugestie słuchacza
01/11/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Jak zmienić w sobie ten stan? Jak odkryć, że nasze ludzkie ciasne wyobrażenia mogą stanowić dla nas pułapkę duchową? Jak powierzyć się Bogu? Co można zrobić na tej drodze wyzwalania się ku świętości jako pierwszy krok? Czy kaznodzieja mógłby podpowiedzieć jakąś jedną książkę, film, kanał na YouTube, który mógłby pomóc polubić świętych i świętość?
Homilia do dorosłych
01/11/21 ks. Szymon Bajon
Wszyscy jesteśmy bowiem przez Boga stworzeni i powołani do wieczności – a więc do wiecznego życia. Jesteśmy powołani do nieba – Bóg pragnie dla nas nieba! Co więcej, On nie tylko pragnie tego nieba dla nas, ale czyni jeszcze coś niesamowitego: ofiarowuje swojego Syna, aby ten, poprzez swoją mękę drogę do nieba nam otworzył. Bóg czyni więc wszystko, aby mieć nas na zawsze u Siebie, byśmy mogli spędzić wieczność w zjednoczeniu z Nim, zanurzeni w Jego miłości.
Homilia do dorosłych
01/11/21 ks. Konrad Sulmirski
Odczytany dziś fragment Ewangelii przywołuje nam jedną z najważniejszych mów Chrystusa – tzw. kazanie na górze. Zawarte w niej osiem błogosławieństw ukazuje konsekwencje właściwych, pochwalanych przez Jezusa postaw i mężnej konfrontacji z niektórymi trudnościami, z jakimi mierzyć musi się chrześcijanin. Obraz zawarty w Księdze Apokalipsy św. Jana (1. czytanie) ukazuje szczęście męczenników, którzy pomimo prześladowań wytrwali wiernie w wierze i miłości względem Zbawiciela.
Homilia do dorosłych
01/11/21 ks. Zbigniew Kosik
KAZANIE DO WYGŁOSZENIA NA CMENTARZU
Homilia do młodzieży
01/11/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy określony styl życia przejawiający się określonym zachowaniem jest modą? Czy świętość można podciągnąć pod swego rodzaju modę? A czy „nieświętość” też można podciągnąć pod modę? Temat do dyskusji podczas katechezy, spotkań we wspólnocie. Niezależnie od naszych poszukiwań jedna i druga strona jest poddana ciśnieniu wpływów tego wszystkiego, co oferuje świat. Nie można mówić, że cały świat jest zły, bo przecież w tym świecie jest wielu ludzi dobrego serca i dobrej woli.