Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Cmentarz – „dotknięcie” wieczności

01/11/21 ks. Zbigniew Kosik
KAZANIE DO WYGŁOSZENIA NA CMENTARZU