Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Cmentarz – „dotknięcie” wieczności

01/11/21 ks. Zbigniew Kosik
KAZANIE DO WYGŁOSZENIA NA CMENTARZU