Wszystkich Świętych
Sugestie programowe

Kościół oddaje cześć tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej

01/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W dzisiejszej uroczystości Kościół oddaje cześć tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym wskazuje drogę, która prowadzi do świętości.
Eschatologiczne ukierunkowanie
Eucharystii wyraża i wzmacnia komunię z Kościołem
zbawionych w niebie. Ten wymiar Eucharystii zasługuje na
podkreślenie: gdy sprawujemy ofiarę Baranka, uczestniczymy
w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem,
który woła: „Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym
na tronie i w Baranku” (Ap 7, 10) (EE 19).
Homilista może zachęcić słuchaczy, aby obficie korzystali
z pomocy łaski Bożej i od uczty eucharystycznej, która podtrzymuje
w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę
w niebieskiej ojczyźnie (modlitwa po Komunii).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.