Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Nasza tradycja

01/11/21 ks. Konrad Sulmirski
Odczytany dziś fragment Ewangelii przywołuje nam jedną z najważniejszych mów Chrystusa – tzw. kazanie na górze. Zawarte w niej osiem błogosławieństw ukazuje konsekwencje właściwych, pochwalanych przez Jezusa postaw i mężnej konfrontacji z niektórymi trudnościami, z jakimi mierzyć musi się chrześcijanin. Obraz zawarty w Księdze Apokalipsy św. Jana (1. czytanie) ukazuje szczęście męczenników, którzy pomimo prześladowań wytrwali wiernie w wierze i miłości względem Zbawiciela.