Wszystkich Świętych
Homilia do młodzieży

Nie moda, lecz wybór drogi życia

01/11/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy określony styl życia przejawiający się określonym zachowaniem jest modą? Czy świętość można podciągnąć pod swego rodzaju modę? A czy „nieświętość” też można podciągnąć pod modę? Temat do dyskusji podczas katechezy, spotkań we wspólnocie. Niezależnie od naszych poszukiwań jedna i druga strona jest poddana ciśnieniu wpływów tego wszystkiego, co oferuje świat. Nie można mówić, że cały świat jest zły, bo przecież w tym świecie jest wielu ludzi dobrego serca i dobrej woli.