Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Zjednoczeni w miłości

01/11/21 ks. Szymon Bajon
Wszyscy jesteśmy bowiem przez Boga stworzeni i powołani do wieczności – a więc do wiecznego życia. Jesteśmy powołani do nieba – Bóg pragnie dla nas nieba! Co więcej, On nie tylko pragnie tego nieba dla nas, ale czyni jeszcze coś niesamowitego: ofiarowuje swojego Syna, aby ten, poprzez swoją mękę drogę do nieba nam otworzył. Bóg czyni więc wszystko, aby mieć nas na zawsze u Siebie, byśmy mogli spędzić wieczność w zjednoczeniu z Nim, zanurzeni w Jego miłości.