Apostolstwo modlitwy

Odwaga wyjścia do świata (grudzień)

01/12/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.