Homilie okolicznościowe

Dochować wierności Ojczyźnie (11 XI)

11/11/21 ks. Jurand Żelisławski
Okazja do uświadomienia sobie, że w tej walce z zaborcami mieli udział nasi przodkowie, z których możemy być dumni. Z drugiej strony to szansa, żeby spojrzeć w przyszłość, spojrzeć poza horyzont teraźniejszości i podjąć odpowiednie działania, aby dar wolności i niepodległości przekazać kolejnym pokoleniom. Co więcej, aby przyszłe pokolenia miały świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że o wolność trzeba walczyć, a wywalczoną trzeba szanować. Pamiętajmy, aby w tym corocznym przeżywaniu 11 listopada nie zagubić nadprzyrodzonego spojrzenia wiary na historię świata, w tym naszej Ojczyzny. Spójrzmy na to wydarzenie, które dziś wspominamy, przez pryzmat Bożej Opatrzności, czyli zrządzeń, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do ostatecznej doskonałości.