Polecamy

Słuchając Franciszka

01/11/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
We wrześniu Ojciec Święty Franciszek pielgrzymował do Europy Środkowej. W Budapeszcie uczestniczył w zakończeniu 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, spotkał się w węgierskimi biskupami i przedstawicielami innych religii (12.09). Następnie udał się na Słowację, gdzie odwiedził Bratysławę, Koszyce i Preszow oraz maryjne sanktuarium w Szasztinie (12-15.09). W wygłoszonych przemówieniach i homiliach nawiązywał oczywiście do konkretnych wydarzeń i miejsc. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że odwoływał się do sytuacji Kościoła w Europie, pragnąc pobudzić go do nowej ewangelizacji, do większego zaangażowania ekumenicznego oraz poszukiwania nowego języka głoszenia i dawania świadectwa wobec współczesnego świata.
01/12/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
W październiku zainaugurowano w Rzymie, w obecności papieża Franciszka, Drogę Synodalną XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Tematem refleksji wspólnoty Kościoła w poszczególnych diecezjach, której zwieńczeniem będzie zgromadzenie synodalne w Rzymie w 2023 roku, jest synodalność: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Delegatem Kościoła w Polsce na otwarcie procesu synodalnego jest prof. Aleksander Bańka. W inauguracji weźmie również udział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, jako reprezentant Rady Konferencji Episkopatów Europy.