Słuchając Franciszka

Kościół w Europie (listopad)

01/11/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
We wrześniu Ojciec Święty Franciszek pielgrzymował do Europy Środkowej. W Budapeszcie uczestniczył w zakończeniu 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, spotkał się w węgierskimi biskupami i przedstawicielami innych religii (12.09). Następnie udał się na Słowację, gdzie odwiedził Bratysławę, Koszyce i Preszow oraz maryjne sanktuarium w Szasztinie (12-15.09). W wygłoszonych przemówieniach i homiliach nawiązywał oczywiście do konkretnych wydarzeń i miejsc. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że odwoływał się do sytuacji Kościoła w Europie, pragnąc pobudzić go do nowej ewangelizacji, do większego zaangażowania ekumenicznego oraz poszukiwania nowego języka głoszenia i dawania świadectwa wobec współczesnego świata.