Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Zapatrzmy się w pełną łaski

08/12/21 ks. Franciszek Zawadzki
Opisana przez ewangelistę Łukasza scena zwiastowania doskonale łączy w sobie prostotę nazaretańskiego domu młodej Maryi z doniosłością działania anioła Gabriela, który ogłasza wielkie zamierzenia Boże względem ludzkości. W tej scenie już skupia się cała tajemnica wcielenia, do której przeżywania w czasie Bożego Narodzenia się przygotowujemy. Rzeczywiście przyjście na świat Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – rozjaśnia mroki historii ludzkości i każdego z nas.