Polecamy

CZYTANIA NA CZERWIEC

01/06/21 ks. Stanisław Szulc
Poniżej dwa „Czytania na czerwiec" do wykorzystania podczas nabożeństw do Serca Jezusowego. Zostały przygotowane w oparciu o czytania z dnia oraz święta lub wspomnienia przypadające w danym dniu. Pozostałe teksty są dostępne po wykupieniu kredytów.
03/06/21 ks. Stanisław Szulc
„Dobrze mi jest w sercu jego” – to słowa Pana Jezusa, które siostra Faustyna Kowalska zapisała w swoim Dzienniczku (879). Pan Jezus mówił w ten sposób o jej spowiedniku, ojcu Józefie Andraszu, krakowskim jezuicie, który jest dzisiaj kandydatem do chwały ołtarzy. Ojciec Józef Andrasz był kierownikiem duchowym i spowiednikiem św. Faustyny na początku i na końcu jej zakonnego życia. Jest księdzem najczęściej wymienianym w jej Dzienniczku (59 razy). To on polecił jej, by nigdy nie uchylała się od wewnętrznych natchnień i zawsze przedstawiała je swojemu duchowemu kierownikowi (...). Największym osiągnięciem ojca Józefa Andrasza było doprowadzenie do odnowienia aktu poświęcenia Sercu Bożemu nie tylko rodzin czy parafii, ale całego narodu polskiego w trudnych, powojennych czasach w kraju rządzonym przez władze komunistyczne. Wydarzenie to miało miejsce 21 października 1951 roku na Jasnej Górze.
10/06/21 ks. Stanisław Szulc
Dzisiejsza uroczystość jest okazją do duchowego i moralnego odnowienia Kościoła w Polsce przez stałe pogłębianie więzi z naszym Zbawicielem, oraz otwarcie na Jego miłość i obietnice, które nam przekazał. Jak przed stu laty, tak i dzisiaj prosimy: „Panie nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione królestwo Twoje! (…). Usuń spomiędzy nas to wszystko, co prawdzie i łasce Twojej się sprzeciwia, otwórz oczy zaślepionym, ulecz chore serca, obmyj to, co oczyszczenia potrzebuje (…).
17/06/21 ks. Stanisław Szulc
„Tulić się do Serca Twego, o mój Jezu, to szczęście, to spokój, to już niebo na ziemi” – pisała św. Urszula Ledóchowska i prosiła „Otwórz mi, Panie, Twe Serce, bym tam zamieszkała na zawsze!”. Wołajmy i my do Jezusowego Serca tak, jak wspominana dzisiaj przez nas Święta: „O Jezu, miłości moja, niech zawsze będę z Tobą, niech serce me spoczywa w Twym Sercu, niech wszystko, całe moje istnienie będzie dla Ciebie. Tulić się do Serca Twego, o mój Jezu, to szczęście, to spokój, to już niebo na ziemi”.
24/06/21 ks. Stanisław Szulc
Co znaczy umierać w Sercu Jezusa? Dlaczego Serce Jezusa jest nadzieją dla tych, którzy w nim umierają? Pisał o tym kiedyś biskup Józef Zawitkowski, którego pierwszą rocznicę śmierci będziemy obchodzić 29 października tego roku. Posłuchajmy, jak rozumiał tę nadzieję, którą dla umierającego jest Serca Jezusa: „Kończy się czerwiec. Wszystko się kiedyś kończy, tylko Bóg JEST, zawsze JEST. Kończy się mój serdeczny miesiąc. Kończą się wezwania litanii do Serca Jezusowego. Jak ten czas szybko ucieka…” (Józef Zawitkowski, Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających i rozkoszy wszystkich Świętych, cyt. za: www.czasserca.pl).