CZYTANIA NA CZERWIEC

Uczyń serca nasze, według serca Twego (1-2 VI)

01/06/21 ks. Stanisław Szulc
Poniżej dwa „Czytania na czerwiec" do wykorzystania podczas nabożeństw do Serca Jezusowego. Zostały przygotowane w oparciu o czytania z dnia oraz święta lub wspomnienia przypadające w danym dniu. Pozostałe teksty są dostępne po wykupieniu kredytów.
Wtorek, 1 czerwca
Pełni podziwu dla Niego
„Każda żyjąca dusza, niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając Serce Jezusa”. Rozpoczynamy czerwiec – miesiąc, w którym chcemy uwielbiać i wychwalać Najświętsze Serca Pana Jezusa. Chcemy dziękować Panu Bogu za Jego miłość, objawioną w tym Sercu. To miłość, która nie ma granic, nigdy nie słabnie i nigdy się nie poddaje. Taka właśnie jest miłość Bożego Serca, za którą chcemy dziękować podczas czerwcowych nabożeństw.Ewangelia dnia przypomina dzisiaj rozmowę Jezusa z kilkoma faryzeuszami i zwolennikami Heroda na temat płacenia podatków. Gdy usłyszeli odpowiedź, jakiej udzieli im Jezus – „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” – byli „pełni podziwu dla Niego”.
I my jesteśmy pełni podziwu dla Jezusa, dla Jego Serca, pełni podziwu dla Jego miłości. Nie chcemy jednak zatrzymywać się na podziwie. Pragniemy, aby nasze czerwcowe „podziwianie” Serca Pana Jezusa, połączone z odmawianiem lub śpiewaniem litanii prowadziło do naśladowania Go. To powinno nas odróżnić od faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Podziwianie ma się zamienić w naśladowanie. Serce Jezusa, które jest dobroci i miłości pełne, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną, a także cierpliwe i wielkiego miłosierdzia chcemy nie tylko podziwiać ale przede wszystkim naśladować.
Dzisiaj też obchodzimy Dzień Dziecka i myślimy o wszystkich dzieciach – tych kochanych, ale przede wszystkim tych, które nie są kochane. Módlmy się, by Jezus – cichy i pokornego serca – miał w opiece wszystkie dzieci, by czuwał nad nimi, chronił je od złego i by im błogosławił. Módlmy się też za nas wszystkich, gromadzących się na modlitwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, byśmy miłość Bożego Serca podziwiali i naśladowali. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze, według serca Twego!
 
 
Środa, 2 czerwca
Życie i zmartwychwstanie nasze
 
Święty Marek w Ewangelii dnia przytacza kolejną rozmowę Jezusa. Tym razem jest to rozmowa z saduceuszami. Ewangelista opisuje ich jako tych, którzy „twierdzą, że nie ma zmartwychwstania”. W odpowiedzi na ich wątpliwości Jezus mówi: „Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba»? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych”.
W litanii, którą odmawiamy każdego dnia czerwca, znajduje się również wezwanie: „Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami”. Wyraża ono naszą tęsknotę za prawdziwym życiem – życiem, które się nie kończy i które pochodzi od Boga, w Nim ma swoje źródło. To Bóg daje prawdziwe życie – ten Bóg, który nie jest „Bogiem umarłych, ale żywych”. Przychodzimy do Jezusowego Serca, aby zaczerpnąć tego życia, aby mieć w nim swój udział.
Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. W wielu parafiach już dzisiaj rozpoczynają się uroczyste obchody tego święta. Jezus otwiera przed nami swoje Serce i krami nas chlebem, dającym życie wieczne. Tym chlebem jest Jego ciało. Miłość Bożego Serca, zranionego dla nas na krzyżu, sprawia, że Jego ciało staje się pokarmem na życie wieczne. Jezus mówi dzisiaj do nas: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.
Prośmy dzisiaj „Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata”, abyśmy nigdy nie przestawali pragnąc Bożego chleba, który daje prawdziwe życie.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.