CZYTANIA NA CZERWIEC

Uczyń serca nasze, według serca Twego (10-16 VI)

10/06/21 ks. Stanisław Szulc
Dzisiejsza uroczystość jest okazją do duchowego i moralnego odnowienia Kościoła w Polsce przez stałe pogłębianie więzi z naszym Zbawicielem, oraz otwarcie na Jego miłość i obietnice, które nam przekazał. Jak przed stu laty, tak i dzisiaj prosimy: „Panie nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione królestwo Twoje! (…). Usuń spomiędzy nas to wszystko, co prawdzie i łasce Twojej się sprzeciwia, otwórz oczy zaślepionym, ulecz chore serca, obmyj to, co oczyszczenia potrzebuje (…).