CZYTANIA NA CZERWIEC

Uczyń serca nasze, według serca Twego (17-23 VI)

17/06/21 ks. Stanisław Szulc
„Tulić się do Serca Twego, o mój Jezu, to szczęście, to spokój, to już niebo na ziemi” – pisała św. Urszula Ledóchowska i prosiła „Otwórz mi, Panie, Twe Serce, bym tam zamieszkała na zawsze!”. Wołajmy i my do Jezusowego Serca tak, jak wspominana dzisiaj przez nas Święta: „O Jezu, miłości moja, niech zawsze będę z Tobą, niech serce me spoczywa w Twym Sercu, niech wszystko, całe moje istnienie będzie dla Ciebie. Tulić się do Serca Twego, o mój Jezu, to szczęście, to spokój, to już niebo na ziemi”.