CZYTANIA NA CZERWIEC

Uczyń serca nasze, według serca Twego (3-9 VI)

03/06/21 ks. Stanisław Szulc
„Dobrze mi jest w sercu jego” – to słowa Pana Jezusa, które siostra Faustyna Kowalska zapisała w swoim Dzienniczku (879). Pan Jezus mówił w ten sposób o jej spowiedniku, ojcu Józefie Andraszu, krakowskim jezuicie, który jest dzisiaj kandydatem do chwały ołtarzy. Ojciec Józef Andrasz był kierownikiem duchowym i spowiednikiem św. Faustyny na początku i na końcu jej zakonnego życia. Jest księdzem najczęściej wymienianym w jej Dzienniczku (59 razy). To on polecił jej, by nigdy nie uchylała się od wewnętrznych natchnień i zawsze przedstawiała je swojemu duchowemu kierownikowi (...). Największym osiągnięciem ojca Józefa Andrasza było doprowadzenie do odnowienia aktu poświęcenia Sercu Bożemu nie tylko rodzin czy parafii, ale całego narodu polskiego w trudnych, powojennych czasach w kraju rządzonym przez władze komunistyczne. Wydarzenie to miało miejsce 21 października 1951 roku na Jasnej Górze.