CZYTANIA NA MAJ

Z Maryją i św. Józefem do Jezusa (1-2 V)

01/05/21 ks. Maciej K. Kubiak
Wszystkie cytaty – jeżeli nie zaznaczono inaczej – pochodzą z listu apostolskiego papieża Franciszka Patris corde, opublikowanego 8 grudnia 2020 roku na rozpoczęcie Roku Świętego Józefa (cyt. za www.vaticana.va). Sobota, 1 maja Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi „Pieśnią wesela witamy, o Maryjo miesiąc Twój” – wraz ze wszystkimi czcicielami Matki Bożej rozpoczynamy maj i pierwsze w tym roku majowe nabożeństwo. Chcemy codziennie modlić się razem i uwielbiać Pana Boga, który dał nam Maryję, jako Matkę i Orędowniczkę. W Jej życiu, obok Jej Syna, Jezusa, bardzo ważną rolę odegrał św. Józef. Pierwszy maja to dzień, który w liturgii Kościoła poświęcony jest właśnie jemu. Wspominamy go dzisiaj jako robotnika i rzemieślnika, a przede wszystkim jako patrona ludzi pracy.
Wszystkie cytaty – jeżeli nie zaznaczono inaczej – pochodzą z listu apostolskiego papieża Franciszka Patris corde, opublikowanego 8 grudnia 2020 roku na rozpoczęcie Roku Świętego Józefa (cyt. za www.vaticana.va).
 
Sobota, 1 maja
Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi
 
„Pieśnią wesela witamy, o Maryjo miesiąc Twój” – wraz ze wszystkimi czcicielami Matki Bożej rozpoczynamy maj i pierwsze w tym roku majowe nabożeństwo. Chcemy codziennie modlić się razem i uwielbiać Pana Boga, który dał nam Maryję, jako Matkę i Orędowniczkę. W Jej życiu, obok Jej Syna, Jezusa, bardzo ważną rolę odegrał św. Józef. Pierwszy maja to dzień, który w liturgii Kościoła poświęcony jest właśnie jemu. Wspominamy go dzisiaj jako robotnika i rzemieślnika, a przede wszystkim jako patrona ludzi pracy. Chcemy też jednak pamiętać, że od 150 lat św. Józef jest Opiekunem Kościoła powszechnego. Pisze o tym papież Franciszek w okolicznościowym liście apostolskim, opublikowanym 8 grudnia 2020 roku. Sto pięćdziesiąt lat wcześniej, 8 grudnia 1870 roku, jego poprzednik, bł. Pius IX zdecydował, że Oblubieniec NMP ma być czczony jako patron Kościoła powszechnego.
Franciszek ogłosił Rok Świętego Józefa i zaprosił wszystkich wiernych na spotkanie ze Świętym Józefem. W liście apostolskim Patris corde, papież pragnie podzielić się z nami „osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci – tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas”. „Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec”.
Chcemy więc, rozpoczynający się dzisiaj maj, przeżyć nie tylko – jak każdego roku – z Maryją, ale też z Jej Oblubieńcem, św. Józefem. Matkę Bożą będziemy prosić, aby nas do niego prowadziła i wraz z nim uczyła nas, jak kochać Jezusa, Jej Syna i jak Mu służyć. 
Nie sposób dzisiaj – pierwszego maja – pominąć fakt, że „jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa (…) jest jego związek z pracą”. „Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy”.
Zanim więc rozpoczniemy wspólny śpiew litanii loretańskiej, powierzmy wszystkich ludzi pracy św. Józefowi, modląc się słowami św. Jana XXIII, który był jego wielkim czcicielem: „Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.
Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba”.
 
 
Niedziela, 2 maja
Skromny cieśla
 
Naszej majowej modlitwie do Matki Bożej towarzyszy w tym roku św. Józef, Jej Oblubieniec i patron Kościoła. W Roku Świętego Józefa spoglądamy z wdzięcznością na tego, którego Bóg wybrał na ziemskiego opiekuna dla swojego Syna. „Ojcowskim sercem” Józef umiłował Jezusa – pisze Franciszek w liście apostolskim, opublikowanym w 150. rocznicę ogłoszenia go Opiekunem Kościoła powszechnego. Papież podkreśla, że choć „Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią”, to jednak mówią wystarczająco dużo, aby pomóc nam „zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność”. Czego zatem dowiadujemy się od ewangelistów o św. Józefie?
„Wiemy, że był skromnym cieślą, zaręczonym z dziewicą Maryją; «człowiekiem sprawiedliwym», zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie  i w czterech snach. Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej «nie było dla nich miejsca». Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy i Magów, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie”.
Franciszek podkreśla też, że Józef „miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: «nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju.
W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi. Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy. Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei (…) daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa”.
Dziękując św. Józefowi za jego troskę o Jezusa i Jego Matkę, prośmy by i nas, wraz z całym Kościołem, miał w opiece: „Józefie, święty patronie, ku prośbom naszym się skłoń, do ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.