10 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie odrzuca nas, ale bierze na siebie nasze słabości

06/06/21 ks. Łukasz Figurski
Jest wiele sytuacji, w których możemy zadać to pytanie komuś, kogo znamy, ale jesteśmy zaszokowani, gdy ktoś zadaje to pytanie Jezusowi. Słuchając dzisiejszej ewangelii dowiadujemy się, że ludzie mówili: „On jest szalony”. Wierzę, że to szokujące stwierdzenie może pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób niektórzy ludzie postrzegali Jezusa podczas jego wczesnej służby, misji zbawienia człowieka.