Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

11 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
13/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Kluczem do dzisiejszej liturgii słowa jest słowo wszyscy. Uświadamia nam ważną prawdę o powszechności zbawienia. Adresatami Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie są wszyscy bez wyjątku (…).
Sugestie słuchacza
13/06/21 Szymon Bojdo
Wzruszają mnie obrazy z Ewangelii: o tym jaka jest istota ziarna i jak małe ziarno może wiele zyskać. Są takie sprawy, procesy w nas, których nie zauważamy, wzrastamy i rozwijamy się, także gdy mało na to zwracamy uwagę (a co dopiero, gdy o to dbam!). Gdy przyjmuję ziarno słowa – ono we mnie działa. I właśnie, nawet gdy coś tracimy, coś w nas umiera, to choćby wydawało nam się, że jest tego najmniej jak może być, Bóg potrafi wyprowadzić z tego wiele.
Homilia do dorosłych
13/06/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Kiedy uważniej przeczytamy dzisiejsze czytania, to okaże się, że zawierają one podstawowe i głębokie przesłanie, wyrażające się w przekonaniu, że to ostatecznie Bóg jest Panem wszystkiego i w Jego ręku są nasze losy. To On jest tym, który daje wzrost i zapewnia plon. To On jest tym, który troszczy się o wszystko z najgłębszą dbałością i pieczą. Jedynym warunkiem dojrzenia tej wszechogarniającej troski Boga jest zaufanie Jemu samemu, a szczególnie w najtrudniejszych momentach życia.
Homilia do dorosłych
13/06/21 ks. Piotr Śliżewski
Rozważając krasomówstwo Jezusa, można popaść w narzekanie i stwierdzić, że tamtym ludziom było łatwiej, ponieważ mieli Chrystusa, który miał dar i potrafił im wszystko wyłożyć jak „kawę na ławę”, a współcześni kaznodzieje grzęzną w mnogości wątków, analizie dysput teologicznych i mają porywający język. Fakt, bardzo łatwo jest zrzucić winę na księży „mówiących ponad głowami”. Ewangelia zachęca nas jednak dzisiaj do czegoś innego.
Homilia do młodzieży
13/06/21 dk. Hubert Kowalewski CM
Pan Jezus mówiąc o sadzeniu drzew wcale nie miał na myśli, by teraz wszyscy zostali ogrodnikami. Drzewo posłużyło mu za przykład w przypowieści o królestwie niebieskim, bowiem całe nasze życie jest wzrastaniem, by ostatecznie trafić do nieba. Na tej drodze potrzebne są poszczególne etapy – najpierw ktoś musi zasiać ziarno. W homilii akcentujemy potrzebę dostrzegania dobra oraz postawę wdzięczności. Motto: „Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom” (Ważne, Mezo & Tabb feat. Kasia Wilk).
Homilia do dzieci
13/06/21 ks. Dariusz Zuber
Dziś słyszymy Pana Jezusa, który mówi podobnie o królestwie Bożym. Królestwo Boże jest jak małe ziarno gorczycy, które początkowo choć małe i niewidoczne staje się w końcu wielkim drzewem. Czym jest to królestwo Boże, o którym mówi Pan Jezus? Królestwo Boże to takie miejsce, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, dobroć, uśmiech, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie.