11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Czy będziemy mieć udział?

13/06/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Kiedy uważniej przeczytamy dzisiejsze czytania, to okaże się, że zawierają one podstawowe i głębokie przesłanie, wyrażające się w przekonaniu, że to ostatecznie Bóg jest Panem wszystkiego i w Jego ręku są nasze losy. To On jest tym, który daje wzrost i zapewnia plon. To On jest tym, który troszczy się o wszystko z najgłębszą dbałością i pieczą. Jedynym warunkiem dojrzenia tej wszechogarniającej troski Boga jest zaufanie Jemu samemu, a szczególnie w najtrudniejszych momentach życia.