11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Dobro – ciche, ale jest

13/06/21 dk. Hubert Kowalewski CM
Pan Jezus mówiąc o sadzeniu drzew wcale nie miał na myśli, by teraz wszyscy zostali ogrodnikami. Drzewo posłużyło mu za przykład w przypowieści o królestwie niebieskim, bowiem całe nasze życie jest wzrastaniem, by ostatecznie trafić do nieba. Na tej drodze potrzebne są poszczególne etapy – najpierw ktoś musi zasiać ziarno. W homilii akcentujemy potrzebę dostrzegania dobra oraz postawę wdzięczności. Motto: „Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom” (Ważne, Mezo & Tabb feat. Kasia Wilk).