11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Tak to działa!

13/06/21 ks. Piotr Śliżewski
Rozważając krasomówstwo Jezusa, można popaść w narzekanie i stwierdzić, że tamtym ludziom było łatwiej, ponieważ mieli Chrystusa, który miał dar i potrafił im wszystko wyłożyć jak „kawę na ławę”, a współcześni kaznodzieje grzęzną w mnogości wątków, analizie dysput teologicznych i mają porywający język. Fakt, bardzo łatwo jest zrzucić winę na księży „mówiących ponad głowami”. Ewangelia zachęca nas jednak dzisiaj do czegoś innego.