11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Z Jezusem zmieniamy świat na lepszy

13/06/21 ks. Dariusz Zuber
Dziś słyszymy Pana Jezusa, który mówi podobnie o królestwie Bożym. Królestwo Boże jest jak małe ziarno gorczycy, które początkowo choć małe i niewidoczne staje się w końcu wielkim drzewem. Czym jest to królestwo Boże, o którym mówi Pan Jezus? Królestwo Boże to takie miejsce, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, dobroć, uśmiech, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie.