Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
11 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Żyć radykalną nowością wprowadzoną przez Chrystusa w powszechne warunki życia

13/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Kluczem do dzisiejszej liturgii słowa jest słowo wszyscy. Uświadamia nam ważną prawdę o powszechności zbawienia. Adresatami Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie są wszyscy bez wyjątku (…).
Paweł Apostoł także mówi o wszystkich, gdy zapowiada przyszłość. Twierdzi, że wszyscy będą musieli stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby otrzymać zapłatę za uczynki dokonane w ciele (dobre czy złe). W domyśle: pragnie On zbawienia dla wszystkich, na wzór swojego Pana (…). Zbawienie ofiarowane jest wszystkim (…). Trzeba tu dodać, że kiedy słuchamy z wiarą słowa Bożego, królestwo Boże wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ, jak pouczają nas słowa aklamacji, słowo Boże jest ziarnem, sianym przez Chrystusa, i żył będzie na wieki każdy, kto Go znajdzie. Każdy – czyli wszyscy mają równe szanse.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.