11 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Żyć radykalną nowością wprowadzoną przez Chrystusa w powszechne warunki życia

13/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Kluczem do dzisiejszej liturgii słowa jest słowo wszyscy. Uświadamia nam ważną prawdę o powszechności zbawienia. Adresatami Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie są wszyscy bez wyjątku (…).
Paweł Apostoł także mówi o wszystkich, gdy zapowiada przyszłość. Twierdzi, że wszyscy będą musieli stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby otrzymać zapłatę za uczynki dokonane w ciele (dobre czy złe). W domyśle: pragnie On zbawienia dla wszystkich, na wzór swojego Pana (…). Zbawienie ofiarowane jest wszystkim (…). Trzeba tu dodać, że kiedy słuchamy z wiarą słowa Bożego, królestwo Boże wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ, jak pouczają nas słowa aklamacji, słowo Boże jest ziarnem, sianym przez Chrystusa, i żył będzie na wieki każdy, kto Go znajdzie. Każdy – czyli wszyscy mają równe szanse.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.