Polecamy

11 niedziela okresu zwykłego

Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
13/06/21 ks. Łukasz Bąbelek
Chcemy dzieciom pokazać, że nasza wiara pracuje w dwóch wymiarach. Kiedy sami się nią zajmujemy poprzez praktyki wiary oraz kiedy pozostaje bez naszej ingerencji, ale wzrasta dzięki obecności Boga i łasce. Wyjaśnijmy dzieciom, że nasza wiara jest w nas ciągle, jak ziarno w ziemi, a nie tylko kiedy ją praktykujemy.