Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

12 niedziela okresu zwykłego

20/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem wiodącym liturgii słowa można uczynić dziś zagadnienie obrazu Boga. Prowokuje do tego pytanie, które pada w Ewangelii: Kim właściwie On jest? (…).
Sugestie słuchacza
20/06/21 Danuta Stankiewicz
Dlatego to fundamentalne pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Kim właściwie On jest?” (Mk 4, 41), jawić się nam powinno jako zadanie życia. Zwracamy się zatem z prośbą do naszych duszpasterzy, aby pomagali nam słuchaczom nieustannie zgłębiać odpowiedź na nie.
Homilia do dorosłych
20/06/21 ks. Maciej Szczepaniak
Opowiadanie o burzy na morzu staje się dziś dla nas metaforą naszej życiowej historii. Nasza ziemska podróż też jest żeglowaniem, któremu towarzyszy niemało niebezpieczeństw. Czyż nie są nimi strapienia związane z chorobą Covid-19? Czy brak pracy, którego doświadcza wielu z nas, nie jest swoistą burzą na morzu? Czy odzwierciedlany w mediach obraz Kościoła nie przypomina łodzi płynącej po wzburzonych falach?
Homilia do dorosłych
20/06/21 ks. Emil Kurek CSMA
Jak ta scena ma się do naszego życia? Czego Pan Bóg chce nas przez nią nauczyć? Być może tego samego, co apostołów, czyli wiary i ufności w obliczu życiowych egzaminów. Często konfrontujemy się z sytuacjami, które budzą w nas przerażenie a nawet potrafią mocno potrząsnąć całym naszym życiem. Co wtedy robię? Czy tylko natężam wszystkie siły i staję samotnie na polu walki?
Homilia do młodzieży
20/06/21 ks. Jacek Zjawin
Gdybyśmy nasze pytanie: „Kim właściwie On jest” zadali św. Pawłowi, to usłyszelibyśmy, że dotąd znaliśmy Chrystusa według ciała a teraz możemy Go poznać w zupełnie nowy sposób. Paweł mówi do ochrzczonych Koryntian, mówi to także do nas. Dzięki sakramentowi chrztu Chrystus nie jest już dla nas tylko postacią historyczną, ale staje się Kimś, z kim możemy się realnie spotkać.
Homilia do dzieci
20/06/21 Monika Zuber
Jaki On jest? Uczniowie, którzy na co dzień towarzyszyli Jezusowi bardzo stopniowo poznawali Go. Uczyli się wciąż nowych informacji, widzieli co raz nowe niezwykłe wydarzenia. Wciąż na nowo zadawali sobie pytanie: kim właściwie jest ten człowiek? Kim właściwie jest Jezus? Każdy z nas zadaje sobie podobne pytanie – jakim jest Bóg? Kim był i jest Jezus? Czy istnieje nawet, jeżeli Go nie widzimy? Jaki jest?