12 niedziela okresu zwykłego

Chrześcijanie modlą się, by przyspieszyć powrót Chrystusa

20/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem wiodącym liturgii słowa można uczynić dziś zagadnienie obrazu Boga. Prowokuje do tego pytanie, które pada w Ewangelii: Kim właściwie On jest? (…).
Najbardziej spektakularna odpowiedź na pytanie, które nurtuje serce każdego człowieka (pytanie o to, kim On jest), pada na jeziorze Genezaret. To tam Chrystus manifestuje swoją moc jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. To tam mocą swego słowa w jednej chwili ucisza żywioł. Homilista ma tu okazję postawić słuchaczom słowa Bożego kilka ważnych pytań, prowokujących do osobistej odpowiedzi: Kim On jest dla mnie? Czy proszę Go o to, by zapanował nad żywiołami, które szaleją w moim życiu? Czy potrafię z wiarą, bez paniki, prosić Go o pomoc, o ratunek? Czy potrafię dochowywać wiary pośród przeciwności (por. KKK 671–672)?
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.