12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Człowiek i morze

20/06/21 ks. Maciej Szczepaniak
Opowiadanie o burzy na morzu staje się dziś dla nas metaforą naszej życiowej historii. Nasza ziemska podróż też jest żeglowaniem, któremu towarzyszy niemało niebezpieczeństw. Czyż nie są nimi strapienia związane z chorobą Covid-19? Czy brak pracy, którego doświadcza wielu z nas, nie jest swoistą burzą na morzu? Czy odzwierciedlany w mediach obraz Kościoła nie przypomina łodzi płynącej po wzburzonych falach?