12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Do akcji wkracza „On”

20/06/21 ks. Jacek Zjawin
Gdybyśmy nasze pytanie: „Kim właściwie On jest” zadali św. Pawłowi, to usłyszelibyśmy, że dotąd znaliśmy Chrystusa według ciała a teraz możemy Go poznać w zupełnie nowy sposób. Paweł mówi do ochrzczonych Koryntian, mówi to także do nas. Dzięki sakramentowi chrztu Chrystus nie jest już dla nas tylko postacią historyczną, ale staje się Kimś, z kim możemy się realnie spotkać.