12 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Kim właściwie on jest?

20/06/21 Danuta Stankiewicz
Dlatego to fundamentalne pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Kim właściwie On jest?” (Mk 4, 41), jawić się nam powinno jako zadanie życia. Zwracamy się zatem z prośbą do naszych duszpasterzy, aby pomagali nam słuchaczom nieustannie zgłębiać odpowiedź na nie.