12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

On może więcej niż my

20/06/21 Monika Zuber
Jaki On jest? Uczniowie, którzy na co dzień towarzyszyli Jezusowi bardzo stopniowo poznawali Go. Uczyli się wciąż nowych informacji, widzieli co raz nowe niezwykłe wydarzenia. Wciąż na nowo zadawali sobie pytanie: kim właściwie jest ten człowiek? Kim właściwie jest Jezus? Każdy z nas zadaje sobie podobne pytanie – jakim jest Bóg? Kim był i jest Jezus? Czy istnieje nawet, jeżeli Go nie widzimy? Jaki jest?