Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
13 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Pytania do kaznodziei

27/06/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Być może… Skąd biorą się takie nasze czasami nieuświadomione podejrzenia? Być może po prostu „skonstruowaliśmy” nasz obraz Boga na wzór ludzi, których znamy – ludzi z wadami: chciwych, podstępnych, kreujących się na sprawiedliwych…