13 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Święta Hostia pozwala trwać w miłości blisko Boga i przynosić owoce trwające na wieki

27/06/21
Bóg nie potępia, ale uzdrawia, udzielając życia w obfitości (…). Homilista może przypomnieć, że święta Hostia, którą przyjmujemy, odnawia życie wierzących, pozwala trwać w miłości blisko Boga i przynosić owoce trwające na wieki (…). Może też ukazać głębszy sens wydarzeń, które miały miejsce na brzegu jeziora: wskrzeszenia córki przełożonego synagogi Jaira oraz uzdrowienia kobiety od lat chorej na upływ krwi; tłumaczyć, że były one zapowiedzią nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już cierpień ani łez; wyjaśniać, że jest to zapowiedź zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, która dozna przemiany.
Może on także poddać głębszej analizie słowa aklamacji mówiące o tym, że Jezus Chrystus przez Ewangelię rzucił światło na życie. Objawił się jako dawca życia, zdolny je przywrócić, podnosząc umarłych jak córkę Jaira. Ukazał się jako lekarz, zdolny wyrwać człowieka z każdej choroby, usunąć każde cierpienie, ograniczyć skutki grzechu pierworodnego. Warunkiem jest wiara.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.