Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

5 niedziela wielkanocna

Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
02/05/21 ks. Łukasz Bąbelek
Różne sprawy tego świata mogą dziećmi łatwo zawładnąć. Elektronika, Internet, gry wideo, łatwo można się od tego uzależnić i zaniedbywać swoje życie. Pokażmy dzieciom, że to czym siebie karmimy, nasz wzrok, mózg, serce…, tym będziemy żyli. Często myślimy o tym, co obejrzeliśmy, zostaje nam to w głowie i ciężko nam się skupić na zajęciach, szkole, modlitwie. Spróbujmy trwać w tym co dobre. Możemy posłużyć się roślinką, która ma zielone liście lub owoce.
Sugestie programowe
02/05/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Katolik ma w swoim sercu wielkanocne poczucie unikatowego zwycięstwa, którego Bóg dokonał nie przemocą, ale pokorą i cichością. Wie, że jest Jego przyjacielem i czerpiąc z ołtarza Eucharystii zdroje wypływające z Chrystusa jako duchowej skały, sam staje się ofiarą świętą i żywym ołtarzem (prefacja, Obrzędy poświęcenia ołtarza).
Sugestie słuchacza
02/05/21
Bo czyż do tego nie jesteśmy wzywani w drugim czytaniu, by nasza miłość miała konkretny wymiar? Żeby nie było tak, że wiele o niej mówimy, skupiamy się na tworzeniu misternych konstrukcji myślowych, a robimy mało lub prawie nic? Obawiam się trochę, że ktoś mógłby odczytywać takie słowa jako wezwanie do aktywizmu – ileż osób angażuje się w piękne dzieła – a nie idzie za tym ich moralne postępowanie. Najważniejsza jest prawda, stawanie w niej – wtedy i nasze czyny, i nasze słowa będą spójne i będą dążyły do miłości.
Homilia do dorosłych
02/05/21 o. Marcin Wrzos OMI
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to hasło aktualnego roku duszpasterskiego w Polsce. Jeśli nasz Kościół ma być dziś wiarygodny, a jest to konieczne, aby nasze liturgie wypełniły się ludźmi, potrzeba, abyśmy żyli Ewangelią, a nie tylko o tym mówili. Zastanawiamy się, jak owocować, tak dzień po dniu, jak sposobem życia pokazywać, że Bóg jest dla nas ważny: w miłowaniu nie tylko „za coś”, ale „pomimo czegoś”, w dzieleniu się kawałkiem podłogi, ubrania, jedzenia, cierpliwością, czasem, służbą na rzecz innych ludzi, we własnym nawróceniu…
Homilia do dorosłych
02/05/21 ks. Konrad Sulmirski
Centrum Kościoła, żywego organizmu, stanowi Chrystus – krzew winny. Jest on jednak nie tylko centrum, lecz także źródłem – to z niego i dzięki niemu wyrastają poszczególne latorośle. Wynika z tego, że nie wolno nam patrzeć na Chrystusa jedynie jako na Założyciela, Głowę i Zwierzchnika Kościoła. Chrystus jest tym, który rodzi wiernych do życia, który daje im życie – życie wieczne. Dzięki sakramentowi chrztu, każdy chrześcijanin zostaje zaszczepiony w Chrystusa – w tajemnicę Misterium Paschalnego.
02/05/21 s. Arletta Ziółkowska
Dobry Bóg kocha nas swą wielką miłością. Kocha nas mimo naszych odejść, grzechów, słabości. Ogarnia nas swoją wielką przyjaźnią. Pozostał z nami ukryty w sakramencie Eucharystii. Karmi nas swoim Ciałem i Krwią, abyśmy życie mieli w sobie. Prawdziwe życie, a nie tylko jego namiastkę. Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy od czasu do czasu pamiętali o Nim. Bóg pragnie, abyśmy wpuścili Go do naszego życia.